НАЧАЛНА СТРАНИЦА
БЕЗПЛАТНО ПУБЛИКУВАНЕ
ПУБЛИКУВАНИ ТВОРБИ
ЗА НАС
ОБРАТНА ВРЪЗКА

Bookwheel - Разкажи нещо интересно!

уеб-дизайн и програмиране

Публикувани автори > Донко Найденов > "Загадката на "странните дни""

Епилог

Около един месец след това ни се обади кметът. Поиска да се видим. Ние го поканихме у нас. Той носеше един брой на ''Крабовско лято'' от осми май.
Двадесет и четвърта. В него имаше следната статия:
''Вчера жителите на селото поискаха да линчуват фамилия Недкови. Много хора се бяха събрали пред дома им с мотики, лопати, кирки и викаха ''фамилия Недкови вън от селото''. След около час е дошла полицията и е разпръснала тълпата. Пред дома им е поставен полицай да ги пази. Причината за това е, че фамилия Недкови са виновни за ''странните дни'', които сполетяха селото''.
Този вестник бил намерен под един от шкафовете на архива при почистване. Но и в него не е написано конкретно какво се е случило по време на ''странните дни''. Но имаме опит за линчуване! Ситуацията около тази загадка се заплиташе все повече и повече. Макар и вече да не съм на село, аз продължавах да търся отговора. И ето фактите.
През хиляда деветстотин двадесет и трета някой от нашата фамилия е направил нещо зашеметяващо, свързано със някаква свиня. Цялото село е било в паника. Това може да е причината баба Таня да получи сърдечен удар. Това е и причината за опита за линчуване на фамилията. Заради този случай половината жители продали свинете си. И абсолютно никой не иска да споменава за това, все едно хората са се опитали да го изтрият от спомените.
Но някак не се връзва. Прадядо ми Недко е бил нещо като архитект и бил уважаван от цялото село до смъртта си. Много пъти хората в Крабово са ми говорили за него. Дядо Асен, който тогава е бил на четиринадесет, се знаел като миролюбив човек, работел е в администрацията и отново бил уважаван от всеки. Иван и Петър, въпреки че тогава са били малки и едва ли са виновни за събитията, също били на почит. Най-интересното е, че винаги сме имали свине, но не помня някой не е показал или казвал нещо особено за свинете.
Остава непознатия! Кой е той? Каква му е била ролята във фамилията? Защо му отдават такава чест, а после се губи безследно през четиридесетте? Дори никой не си спомня нищо за него, все едно не е съществувал. Защо снимките му са скрити дълбоко в заключения шкаф със загубения ключ? Явно не са искали никой да ги види. Но все пак е могло да ги изгорят!! Както може би са направили с броевете на ''Крабовско лято'' през август, двадесет и трета. И защо? Какво ли е било написано тогава? Дали е ставало дума за свръхестествено явление или за нещо зловещо? Защо са затворили църквата за две години за неспазване на задълженията си?
Зарових се отново в миналото, търсех в градската библиотека всичко, издавано през онези лета, търсих за причини, които могат да доведат до затваряне на една църква, търсих данни за изчезнали и починали хора през четиридесетте, ходих до полицията със снимките на непознатия да проверя кой е той, отдадох се дори и на логиката. Но нищо!! Не открих абсолютно нищо! Сякаш нещо ми пречеше, спираше или отклоняваше от верния път.

И така, уважаеми читатели, загадката остана нерешена. И точно затова аз съм отново в Крабово, в центъра на всички събития, за да търся нещо, някаква улика, която да ме доведе до истината. Вече съм в малкото дворче и пристъпвам към това, което е останало от кочините. Вече не усещах онази призрачна и злокобна атмосфера, всичко символизираше разрухата. Започнах да местя първо големите греди. Ръцете ми се покриха със сажди, но аз не се отказвах. След малко се разкриха дъските на пода. Махнах няколко дъски, вероятно от стените на някоя кочина, когато видях, че на пода, покрито с камъни и пръст, под един куп, се е показал някакъв предмет. Беше нетипичен за разрушената околност. Този предмет или е бил някъде тук преди, или е поставен от някой след взрива, между дъските - не можех да преценя, но първото ми изглеждаше по-вероятно. Протегнах ръка и го докоснах - беше плат. Опитах се да го издърпам, но някакви дъски го бяха притиснали. Поместих ги и извадих предмета. Изтупах го от прахта и саждите. Беше ГОБЛЕН! На него имаше изобразена СВИНЯ! Това беше същия гоблен от семейната снимка с непознатия в заключения албум!

добавена на 07.03.2010, 06:50

«предишна глава