НАЧАЛНА СТРАНИЦА
БЕЗПЛАТНО ПУБЛИКУВАНЕ
ПУБЛИКУВАНИ ТВОРБИ
ЗА НАС
ОБРАТНА ВРЪЗКА

Bookwheel - Разкажи нещо интересно!

уеб-дизайн и програмиране

Публикувани автори > Иво Станков > "Дух"

Вирус

Кабинетът на Торбен бе два етажа над лабораториите. Намираше се ниво и половина над земята. През прозорците се откриваше "невероятна" гледка към небостъргача отсреща. Лабораториите вече бучаха и придаваха на сградата някакво тайнствено излъчване; атмосфера, единствено характерна за местности край огромни водопади, гейзери или вулкани… Само тук дистанционния труд не бе възможен и долу още от осем без десет сновяха пъргави аспиранти, доценти, а в редки случаи - и професори…
Корън си спомни, че като малък все му се подиграваха и му викаха "професора", защото на три сричаше, на пет знаеше таблицата за умножение до десет, а на дванадесет го приеха в Джорджтаун в класа на професор Нилсен. И макар нетитулован, Корън Лонг бе професор, дори и само за Нилсен…
Знаеше, че на седмия етаж стои координаторът на Книгата. На шестия бяха конферентните зали, пустеещи от години, на петия "момиченцата" от връзки с обществеността раздаваха усмивки по видеотелефоните, а се говореше, че вечер си раздавали езици… една на друга… Как не, като шест дни в седмицата гледат само жени… На четвъртия бяха системните оператори, следящи "Гоуст", а на третия - всички останали, които си мислеха, че са важни за този филиал на EG, но всъщност бяха необходимо зло - администрацията. Общо 14 души, сред които и въпросната Коман.
Стаичката с размери 4 на 4 метра бе затрупана със скенери, принтери, монитори, огромна база данни крепеше едната стена - тук се съхраняваха архивите на EG от 1992 насам. Повечето апаратура бе затънала в прах от непостоянната употреба. Мъжът се отпусна в креслото, провери дали е взел правилния софтуер, повтори си наум плана и се отправи към следващия етаж.
Когато стигна се оказа, че на работа са само четири от четиринадесетте служители. Останалите работеха от дома си. Преди да седне пред един от терминалите, Корън понечи да обясни на Варон - дребно човече с дебели очила и плитък ум, което бе остаряло и изкуфяло в EG - защо е там, но се сети, че тези хора едва ли си говорят често, а и нямаше значение. Ларс Торбен имаше достъп, определен му до трето ниво и със своята парола би могъл да влезе само дотам, та дори и от терминала на Председателя…
Мъжът избра закътан терминал. Никой не го забеляза или поне не го показаха. Включи се в мрежата и пусна своята "магия". На хората от административния отдел бе даден достъп до второ ниво, за да редактират файловете за работното време и заплатите, както и тези за назначаване, уволняване и преместване… Малката програма оперираше клавиатурата и му създаде файл, съдържащ всички клавишни комбинации, използвани през последните 48 часа. Имаше късмет - вчера някой бе работил там…
Дръпвайки диска, той стана и се отдалечи. На излизане Коман му се усмихна кокетно и той й отвърна.
Отново в кабинета на Ларс, Корън откри в началото на създадения файл името и паролата на потребителя :
Neckerman, Frank ; 36demo7nova12_
Усмивка озари лицето му. Имаше достъп до второ ниво!
Влезе в "Голиат" и заговори с творението си без помощта на потребителския интерфейс. Въведе няколко кода за достъп и бе допуснат до самата сърцевина на програмата. Вероятно тогава се задейства някой от гейтовете. Въпреки, че имаше достъп до второ ниво и кодовете, служителят Некерман не бе оторизиран да редактира програмата и получи съобщение за непозволен достъп до модул Е014Е0217. Меко казано - изритаха го до "Въведете име на потребителя и парола :"
Корън знаеше, че не може да използва същото име и парола, защото гейтовете "помнеха" по седмица. Удари с юмрук по бюрото. Допускаше, че това може да се случи - самият той го беше програмирал - гейтовете проверяваха всеки 20 минути целостта на системата. Беше безпомощен !
Устройството до него подскочи и изплю кратък факс, който събуди у мъжа доста съмнения. Но време за съмнения нямаше. Дано това да беше част от плана!
Koman, Alexa ;
14demo121titan
Докато извършваше същите процедури, този път в скрит режим, следейки своите творения отблизо, Корън обмисли вероятностите. Торбен бе имал връзка с Коман преди две години (имаше го даже в архивите), но тя нямаше никаква представа какво правеше "Ларс" в този момент… Можеше, разбира се, да е системен администратор или шпионин…
Но когато приключи, това вече нямаше никакво значение. БОМБАТА БЕШЕ ЗАЛОЖЕНА!

добавена на 05.10.2004, 04:47

«предишна глава

следваща глава »