НАЧАЛНА СТРАНИЦА
БЕЗПЛАТНО ПУБЛИКУВАНЕ
ПУБЛИКУВАНИ ТВОРБИ
ЗА НАС
ОБРАТНА ВРЪЗКА

Bookwheel - Разкажи нещо интересно!

уеб-дизайн и програмиране

Публикувани автори > Ради Радев > "Мокро време"

Глава 6.

На деветия ден Даръл Швайцър изчезна. Първо около него се появи бяла светлина. После той започна да се премята все по-често. И по-често. Скоростта му на въртене започна да изморява очите на наблюдателите му.
После синята светлина се усили. Започна да блести все по-ярко и по-ярко.
Внезапно се чу тих звук - ПУК. Лека имплозия. Даръл Швайцър изчезна.
Когато светлината намаля, учените и агентите, видяха, че в стаята на мястото на Даръл Швайццър се е появило нещо друго. Части. Най-различни джаджи, чаркове и части. Бяха струпани на купчина.
Точно на мястото, където допреди малко беше Даръл Швайцър.
Един от учените предложи:
- Хайде да влезем и да изследваме частите, които се появиха.
Агент Ливайн го спря:
- Може да има радиация.
Тук в разговора се намеси световноизвестният учен-физик Патрик Киршнер. Беше поканен специално за проекта "Швайцър". Докторът беше среден на ръст, доста кльощав, имаше огромни очила и сива коса, вчесана назад. Почти винаги носеше дрехи конфекция с неопределен цвят - между кафяво и сиво. Имаше и мустаци, които провисваха към долната му устна и му придаваха леко парцалив вид.
Д-р Киршнер каза:
- Скенерите показват, че в стаята няма радиация. Базирайки се на познанията си, мога да кажа, че току-що наблюдавахме електромагнитно индуцирана прозрачност.
Агентите Швайцър и Проски се спогледаха. После Ливайн каза:
- Въпреки това ние първи ще влезем в стаята и ще я огледаме. Възможно е в стаята да има някаква опасност. За която вие - учените, няма да сте подготвени.
Патрик Киршнер се съгласи:
- Добре. Ще общуваме чрез микрофона оттук.
Ученият Киршнер видя възможност да блесне и да изпъкне пред по-неизвестните си колеги. Продължи да обяснява:
- По наблюденията си оттук разпознавам някои от частите в стаята. Колеги, виждам, че вие не ме разбирате напълно. Но аз различавам магнитни шифтове, един поточен кондензатор, пружинни шарнири, един кварков ускорител на частици...
Специалните агенти Проски и Ливайн влязоха в стаята, където допреди малко беше Даръл Швайцър.
По микрофона продължаваха да чуват гласа на учения Патрик Киршнер:
- Колеги, виждам още вакуумни чашки, фотонен червяк и гравитационен модулатор. Проклети неутрони! За тези уреди науката още не е създала дори теоретични разработки!
Агентите Проски и Ливайн извикаха от радост. Бяха намерили нещо. Агент Ливайн каза по микрофона:
- Доктор Киршнер, намерихме лист хартия. Да се опитаме ли да го прочетем?
- Да, стига да можете. - презрително каза физикът. После продължи. - И така, колеги, мога да обобщя. Даръл Швайцър е попаднал в пространствено-времеви тунел и е бил засмукан в него. Пространствено-времевия тунел е предизвикан от непознат на нашата наука уред.
Останалите учени се спогледаха. После попитаха:
- Доктор Киршнер, искате да кажете, че всички странни явления, свързани с Даръл Швайцър, са причинени от неизвестна на науката машина?
Физикът доволно се ухили:
- Именно. Машината се е повредила и е започнала да предизвиква аномалии около Даръл Швайцър. Да го кажа на жаргон - после, когато машината се е прецакала напълно, Даръл изчезна. А на негово място се появиха частите от машината.
Агент Проски попита:
- Искате да кажете, че Даръл Швайцер е жив и здрав? Само че се намира на някакво друго място?
- Точно така. - каза Киршнер. - Нещо повече. Всички явления и странности, които се появяваха периодично около Швайцър, вече са изчезнали. В настоящия момент, господин Швайцър, където и да е, вече е един напълно нормален индивид, с нормална среда около него.
Всички учени гледаха почтително д-р Киршнер. Вторият най-велик ум на планетата след Айнщайн. Ето какво беше той.
От тонколоните се чу гласът на агент Ливайн:
- Д-р Киршнер. Мисля че разчитам какво пише на листчето, което намерихме сред джаджите. Да ви го прочета ли?
- Давайте. - съгласи се Патрик Киршнер. Искам само да вметна, че каквото и да пише на листчето, ще видите, че съм напълно прав.
Детектив Ливайн започна да чете написаното:
- "Перални машини "Кип Торн". Новите перални машини на Времето. Защо да ходите с леке по дрехите на делови срещи? Защо да се срещате с любимата, когато дрехите ви са измачкани? Пералните машини "Торн" имат специална настройка за връщане на времето с един час назад. Върнете времето. През това време пералнята "Кип Торн" ще изпере, изсуши и изглади вашите дрехи. За да изглеждате перфектно винаги, купете си перална машина на Времето "Кип Торн". Внимание! Тази машина е само прототип. Не предлагаме гаранция при евентуална повреда. Серийното производство на перални машини "Кип Торн" ще започне през следващата - 2206 година".

добавена на 31.12.1969, 18:00

«предишна глава