НАЧАЛНА СТРАНИЦА
БЕЗПЛАТНО ПУБЛИКУВАНЕ
ПУБЛИКУВАНИ ТВОРБИ
ЗА НАС
ОБРАТНА ВРЪЗКА

Bookwheel - Разкажи нещо интересно!

уеб-дизайн и програмиране

Публикувани автори > Румен Николов - Сънчо

Първата глава е публикувана на сайта ни на 02.05.2007, 10:19

Из "Сънчо":

Ярки цветове бързо се гонеха във вътрешността на буркана. Постепенно се оформи нещо, прилично на човешка глава, която бавно се въртеше и променяше размера си. После главата се промени в яйце, което бързо нарасна и се изгуби. На негово място се появи някакъв ръбест обект с кафеникав цвят и размазани очертания.
- Мощността е малка – мърмореше си дядото – Ще изгубим картината!
Той трескаво прехвърли ръка към един плъзгач и започна да го мести. Масата до тях затрепери
- Ще гръмнем – извика внукът
- Няма! Гледай, прояснява се!
Неясният обект в буркана наистина бе придобил по-ясни очертания и се уголемяваше. Точно в момента, когато фокусът на картината бе пълен, в буркана започна някаква реакция, течността кипна, стана матова, после изпусна ярка светлина и ...

Глави

- Сънчо - Глава първа, от 02.05.2007, 10:20

- Сънчо - Глава втора, от 02.05.2007, 10:20

- Сънчо - Глава трета, от 02.05.2007, 10:21

- Сънчо - Глава четвърта, от 02.05.2007, 10:22