НАЧАЛНА СТРАНИЦА
БЕЗПЛАТНО ПУБЛИКУВАНЕ
ПУБЛИКУВАНИ ТВОРБИ
ЗА НАС
ОБРАТНА ВРЪЗКА

Bookwheel - Разкажи нещо интересно!

уеб-дизайн и програмиране

Публикувани автори > Wolf - Първична история

Първата глава е публикувана на сайта ни на 06.06.2007, 03:59

Из "Първична история":

Бягаше равномерно, следвайки пресните дири с лекота. Следата се движеше успоредно по левия бряг на реката и по промяната на интензивността и разбираше, че бързо настига целта си. Поспря за миг да обдуши нисък лешников храст с отчупени от него клони. Завъртя се наоколо и по разликата в нюансите на миризмата долови, че бяха трима. Отново съсредоточено се ослуша и помириса въздуха от посоката на отдалечаващите се следи. В гората всичко имаше значение. Особено сега. Все още не знаеше кого преследва. Пое отново ловния си бяг. Почти на всяка крачка намираше пресни белези миризма. Свикна с уханието на трите създания, които неуморно приближаваше. В долната част на един изкопан от порой улей, видя и първата стъпка. Беше продълговата и по нещо му напомняше следа от меча лапа. Дълго и внимателно поемаше миризмата на едно от създанията. После отново се втурна напред. Следата се заспуска косо към речния бряг при един от широките разливи по течението.

Глави

- Първична история - Глава първа, от 06.06.2007, 04:03

- Първична история - Глава втора, от 06.06.2007, 04:04