НАЧАЛНА СТРАНИЦА
БЕЗПЛАТНО ПУБЛИКУВАНЕ
ПУБЛИКУВАНИ ТВОРБИ
ЗА НАС
ОБРАТНА ВРЪЗКА

Bookwheel - Разкажи нещо интересно!

уеб-дизайн и програмиране

Публикувани автори > Дика - Приказка за една принцеса

Първата глава е публикувана на сайта ни на 03.08.2007, 16:01

Из "Приказка за една принцеса":

Внезапно ярка синя светлина освети небето и ужасен пищящ звук прониза въздуха. Ема почувства как за секунди беше като сляпа и глуха. Когато отново успя да отвори очи косматото... нещо я беше хванало за ръката. Преди да каже и дума тя вече тичаше след него по тясна пътечка между дърветата.
- Какво става? – извика тя задъхана и уморена.
- Маркираха ни.
- Какво?
- Явно са ни усетили и пуснаха маркер да ни следи. Трябва да му се измъкнем преди да ни е настигнал.
Продължаваха да бягат, докато Ема не забеляза края на пътеката – свършваше точно пред една огромна скала! Опита се да спре, но нещото не я пусна и я повлече след себе си.
- Има скала! – извика отново. Възможно ли беше да не я е забелязало? Цялата беше кална и мокра, нещо я преследваше и сега й трябваше само да се блъсне в огромен камък!
- Довери ми се! – каза съществото и продължи да бяга с всичка сила.

Глави

- Приказка за една принцеса - Глава 1, от 03.08.2007, 16:02

- Приказка за една принцеса - Глава 2, от 06.08.2007, 01:51

- Приказка за една принцеса - Глава 3, от 31.08.2007, 07:48

- Приказка за една принцеса - Глава 4, от 04.09.2007, 04:00

- Приказка за една принцеса - Глава 5, от 30.09.2007, 10:35

- Приказка за една принцеса - Глава 6, от 02.11.2007, 07:29