НАЧАЛНА СТРАНИЦА
БЕЗПЛАТНО ПУБЛИКУВАНЕ
ПУБЛИКУВАНИ ТВОРБИ
ЗА НАС
ОБРАТНА ВРЪЗКА

Bookwheel - Разкажи нещо интересно!

уеб-дизайн и програмиране

Публикувани автори > Донко Найденов - Загадката на "странните дни"

Първата глава е публикувана на сайта ни на 07.03.2010, 14:42

Из "Загадката на "странните дни"":

Най-интересно стана, когато се опитах да вкарам и после да изкарам козите от третата кошарата. Нали входът на кошарата беше в малкото дворче. А на обед трябваше аз да ги прибирам, а след обед да ги изкарам. Когато ги подкарах към дворчето и те наближиха навеса изведнъж се отклониха рязко в обратната посока. Все пак донякъде очаквах това. Взех гегата и започнах да бутам едната. Тя ми оказа яростно съпротивление, но аз все пак бях по-силния и я избутах към дворчето, чиято врата бях отворил предварително. Входът на кочината също бях отворил, предполагайки, че агнетата и яретата няма да излязат. Когато избутах козата към дворчето, тя изведнъж се отскубна и влетя набързо в кошарата. Абсолютно същото нещо се повтори и с другата коза. Когато излизах след това от кошарата погледнах към празната кочина. Имах чувството, че някакво зло се носи във въздуха. Атмосферата на това място беше някак си..... злокобна.
След това взех една кокошка и тръгнах към малкото дворче. С приближаването тя ставаше все по-напрегната, а когато доближихме навеса и се видя кочината, кокошката изведнъж се отскубна и хукна по посока кокошарника. Тогава отидох при кучето и го хванах. То обичаше да го нося и затова не оказа съпротивление когато го взех, но когато тръгнах напред с него то започна да мърда и да скимти, като искаше да се отскубне от ръцете ми. Когато наближих ъгъла на кошарата и вече можеше да се видят кочините то изведнъж се обърна, накострежи се и започна да лае бясно в онази посока. Аз се стреснах и го изпуснах, но то продължи да лае свирепо.

Глави

- Загадката на "странните дни" - Глава 1, от 07.03.2010, 14:43

- Загадката на "странните дни" - Глава 2, от 07.03.2010, 14:44

- Загадката на "странните дни" - Глава 3, от 07.03.2010, 14:45

- Загадката на "странните дни" - Глава 4, от 07.03.2010, 14:47

- Загадката на "странните дни" - Глава 5, от 07.03.2010, 14:50

- Загадката на "странните дни" - Епилог, от 07.03.2010, 14:50